Fullmäktigevalet

Varje höst är det dags för val och som vanligt genomförs det i tre steg!

  1. September: Våra kunder får möjlighet att nominera kandidater, antingen sig själv eller någon annan de har förtroende för. 
  2. November: Nu kan våra kunder rösta, antingen på Nomineringskommitténs grundförslag, eller på någon annan bland övrigt nominerade.
  3. December: Den nya fullmäktigesammansättningen presenteras på vår webbpalts.

-------------------

Observera! I Ockelbo kommun genomförs inget val i år. Nuvarande fullmäktigeledamöter har mandatperioder som sträcker sig längre än 2023-12-31 varför inga ytterligare behöver tillsättas.

-------------------

Vem får och vem kan bli nominerad i september?
Alla våra sakförsäkringskunder har rätt att nominera sig själv eller andra kunder till fullmäktige. En kund kan enbart bli nominerad i den kommun som denne är bosatt - sin hemkommun. Läs mer på vår webbplats.

Vem får rösta?
Fysisk person, bosatt i Gävleborgs län, som äger minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg och fyllt 18 år senast 31 oktober det aktuella valåret får rösta i fullmäktigevalet för sin hemkommun.

Intresserad av mer information?
Besök vår webbplats och läs mer om fullmäktigevalet. Du kan också titta närmare i vår folder kring hur vårt fullmäktigeval fungerar.