Fullmäktigevalet

Här deltar du i fullmäktigevalet!

— Nu är det dags att nominera de som du vill ska representera dig i fullmäktige!

Grundförutsättningen för att kunna nominera någon annan är att du måste ha minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg.

---------------------

Observera! I Ockelbo kommun genomförs inget val i år. Nuvarande fullmäktigeledamöter har mandatperioder som sträcker sig längre än 2023-12-31 varför inga ytterligare behöver tillsättas.

---------------------

Vem kan bli nominerad?

  • du kan nominera dig själv
  • du kan nominera en annan tillfrågad person
  • du kan bara bli nominerad i din hemkommun
  • du är sedan tidigare ledamot i Fullmäktige och står till förfogande för omval

Den som blir nominerad behöver även uppfylla nedanstående:

  • ska ha minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg
  • ska vara bosatt i Gävleborgs län eller vara ägare (alt delägare) i företag med säte i Gävleborgs län
  • ska vara myndig
  • ska vara tillfrågad
  • får inte vara försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud
  • får inte vara styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget, inte vara förmedlare av tjänster till bolaget samt inte ha anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets, samt maka/make, sambo till sådan person.

Du har möjlighet att nominera under september månad.

 

På vilket sätt vill du nominera din kandidat?

Här nedan kan du välja mellan två sätt att lämna din nominering. Antingen fullföljer du nomineringen helt digitalt genom att logga in dig via BankID, eller via "Utskrift" som är för den som inte har tillgång till BankID och vill skicka in sin nominering via vanlig post istället.

Har du inte BankID - det är lätt att skaffa!

 

Lär dig mer

Läs mer på vår webbplats eller ta del av mer detaljerad information vad som gäller under §12 i vår Bolagsordning. Du kan också titta närmare i vår folder kring hur vårt fullmäktigeval fungerar.