Fullmäktigevalet

Valperioden för 2020 är över!

I november hade våra kunder möjlighet att vara med och rösta fram vilka de vill ska representera dem i vårt fullmäktige. Perioden för den här gången är över. Nästa period för fullmäktigevalet sker hösten 2021 med nomineringsperiod under september, och valperioden, precis som i år, under november.

Resultatet av årets val presenteras på vår webbplats, LFgavleborg.se, under december månad.

Vem får och vem kan bli nominerad i september?
Alla våra sakförsäkringskunder har rätt att nominera andra kunder, eller sig själv, till fullmäktige. En kund kan enbart bli nominerad i den kommun som man är bosatt - sin hemkommun.

Vem får rösta i november?
Fysisk person, bosatt i Gävleborgs län, äger minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg samt fyllt 18 år senast 31 oktober 2020 få rösta på dem som de vill ska representera dem i sin hemkommun.

Intresserad av mer information?