Fullmäktigevalet

I höst är det dags för val igen och som vanligt genomförst det i tre steg!

  1. September: Våra kunder får möjlighet att nominera kandidater, antingen sig själv eller någon annan de har förtroende för. 
  2. November: Nu kan våra kunder rösta, antingen på Nomineringskommitténs grundförslag, eller på någon annan bland övrigt nominerade.
  3. December: Den nya fullmäktigesammansättningen presenteras på vår webbpalts.

Vem får och vem kan bli nominerad i september?
Alla våra sakförsäkringskunder har rätt att nominera andra kunder, eller sig själv, till fullmäktige. En kund kan enbart bli nominerad i den kommun som man är bosatt - sin hemkommun.

Vem får rösta i november?
Fysisk person, bosatt i Gävleborgs län, äger minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Gävleborg samt fyllt 18 år senast 31 oktober 2020 få rösta på dem som de vill ska representera dem i sin hemkommun.

Intresserad av mer information?